Hasseløy.org

Clairvoyance, meditation, åndelig- og personlig udvikling...

Uddannelser, kurser, foredrag, coaching og rådgivning...

Nils Hasseløy
Uddannet magister i litteraturvidenskab. Studiet indbefatter et grundlæggende kendskab til litteraturhistorie, medievidenskab og kunstteori. Jeg har desuden læst filosofi, religion og historie på universitetsniveau i Bergen og København.

Har beskæftiget mig ret indgående med Rudolf Steiners skrifter og bøger. Dels i forbindelse med hans filosofiske tænkning og den relevans og mulige perspektiver hans åndsvidenskab har for det moderne menneskets selvforståelse. Men også ud fra mere kunstterapeutiske betragtninger og som okkultist og esoteriker har jeg fundet Steiner interessant.

For mig er Steiner en af de meget få der beskæftiger sig med den oversanselige verden på en kompetent måde. Og jeg har oplevet, at jeg har kunnet bruge Steiner i min mangeårige meditationstræning, hvor jeg kritisk har brugt Steiner, men også i perioder har beskæftiget mig med kristen, hinduistisk og buddhistiske meditation (tibetansk buddhisme), som jeg ikke har kunnet bruge til noget.

Et resultat af det meditative arbejde var, at jeg begyndte at se aura. Det var et ret interessant perspektiv på visse områder af tilværelsen. Og efterhånden førte det mig til i mange år at arbejdet med clairvoyant rådgivning af forskellig art: almindelig clairvoyance med ånder af forskellig observans, menneskelige problemer af forskellig art, hjælp i forbindelse med døden, sygdom, afdøde, samt mere psykologisk rådgivning mht. kriser, daglige problemer på arbejde eller med familie, bekendte og venner, samt personlig udvikling, udvikling og problemer hos børn etc.

Mange af de problemer folk kom med til mig som clairvoyante rådgiver var meget psykologiske og af eksistentiel art. For at yde en mere kompetent hjælp mht. mit arbejde som clairvoyant, uddannede jeg mig som NLP-terapeut, NLP-practitioner, NLP-master practitioner, NLP-trainer og hypnoseterapeut. Dette har i perioder grebet om sig og jeg har i mange år også arbejdet med terapi.

En videre del af mit arbejde har bestået i en række artikler om den oversanselige verden og den måde man møder den oversanselige og åndelige verden i det postmoderne samfund. Heri indgår også foredrag, workshops og kurser, som grænser op til det oversanselige.

Mit sidste projekt i retning af kulturformidling er en videoblog om den oversanselige verden, hvor jeg også forsøger at drage nogle kritiske perspektiver på mange af de fænomener, som jeg finder ret uinteressante og direkte vildledende (se www.youtube.com/amigdalinas eller menuen blog på min hjemmeside).

De sidste år har jeg også beskæftiget mig med kunstterapi ud fra Steiner. Jeg er jo uddannet kunstteoretiker og i litteraturhistorie. Jeg har meset beskæftiget mig farver ud fra Steiner, Jung etc. og med sang- og musikterapi og i form af den lys- og toneterapi, som blev udviklet af Valborg. S. Werbeck og Ute Gerlach.

Dette arbejde fik et særligt skub, da jeg og Anne Fabricius mødte Ute Gerlach kort tid før hun døde i 2008, hvor hun fortalte om og demonstrerede resultaterne af en esoterisk tradition indenfor sang-, musik og farveterapien, som hun og Valborg S. Werbeck havde udviklet, hvor analyse af auraen er et konstitutivt moment i arbejdet.

De seneste år har jeg videre undervist grupper og holdt foredrag på den årlige kongres for sangterapeuter i Tyskland.


30 år som clairvoyant rådgiver ∙ 1990 – 2020